Företagstjänster

Vi erbjuder företagshälsovård. Exempel kan vara: krisstöd, stödjande samtal, konflikthantering, stresshantering KBT-behandling för ångest, tvångsyndrom, fobier, depression och utmattningssyndrom.

Vi erbjuder även evidensbaserad KBT behandling i grupp för viktminskning och överätande.

Stahremetoden/CBT-TEB är ett KBT-baserat viktminskningsprogram som i vetenskapliga studier visat större viktnedgång över tid, än annat program. Studierna har också visat minskning av både känslomässigt och okontrollerat ätande-de största orsakerna till överätande och övervikt.

Kontakta oss för att veta mer.